Reorganizare ANAF

In data de 7 iunie 2013 Ministerul Finantelor Publice a facut public proiectul de Ordonanta de Urgenta privind unele masuri adoptate de Guvern pentru imbunatatirea activitatii de administrare fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Potrivit acestui proiect  ANAF se reorganizeaza ca urmare a fuziunii prin absorbtia si preluarea activitatii Garzii Financiare si a Autotitatii Nationale a Vamilor, iar personalul celor doua autoritati ale statului care vor fi absorbite urmeaza a fi incadrat pe functii publice in limita numarului de posturi aprobat pentru ANAF.

Ca urmare a acestei fuziuni se va constitui un organism nou, Directia Generala Antifrauda Fiscala, structura fara personalitate juridica, cu atributii de combatere a actelor si faptelor de frauda si evaziune fiscala.

Prezentul proiect prevede:

 

Art.1. (1) Agenţia Natională de Administrare Fiscală se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbtie şi preluarea activităţii Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor.

 (2) Potrivit prevederilor de la alin. (1), Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    

            Art. 2. (1) Preluarea personalului Gărzii Financiare şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau în structurile subordonate, după caz, se va face în limita numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii.

(2) Personalul din cadrul Gărzii Financiare care a ocupat, până la data reorganizării, funcţii publice specifice de comisar va fi încadrat pe funcţii publice generale în limita numarului de posturi aprobat pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – aparat propriu şi unităţi subordonate, in conditiile legii.

(3) Personalul din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor va fi încadrat pe funcţii publice generale în limita numarului de posturi aprobat pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aparat propriu si unitati subordonate, in conditiile legii.

 

           Art. 3. În cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înfiinţează Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, structură  fără personalitate juridică, cu atribuţii de combatere a actelor şi faptelor de fraudă şi evaziune fiscală.

 

          Art. 4. (1) Funcţiile utilizate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice specifice cu statut special de inspector antifraudă şi funcţii publice generale.

(2) Personalul care ocupă funcţii publice de inspector antifraudă are drepturi şi îndatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege.

         (3) Personalul care ocupă funcţii publice de inspector antifraudă beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.

         (4) Poate fi numită în funcţia de inspector antifraudă persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (8).

         (5) Numirea inspectorilor antifraudă se face pe baza unui concurs sau examen, organizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1), potrivit regulamentului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală…

 

Pentru a vedea intregul proiect legislativ proiect_OUGreorganizareANAF

Sursa: www.mfinante.ro