Modificari in stabilirea impozitului pe veniturile nerezidentilor incepand cu 1 iulie 2013

Codul fiscal astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 168/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013 stabileste ca incepand cu 1 iulie 2013 veniturile obtinute de nerezidenti  sa fie taxate cu o cota de 50% daca sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri si veniturile sunt platite ca urmare a unor tranzactii calificate ca artificiale. Sunt considerate artificiale tranzactiile care nu au un continut economic si care nu pot fi utilizate in cadrul unor practici economice obisnuite, scopul acestora fiind de evitare a impozitarii si a obtinerii de avantaje fiscale ilicite.

Astfel de venituri impozitate cu o cota de 50% sunt considerate veniturile din servicii de consultanta si management in orice domeniu, servicii de marketing, servicii de cercetare si proiectare in orice domeniu, servicii de asistenta tehnica, publicitate si reclama, precum si serviciile prestate de avocati, notari, contabili, auditori, ingineri, arhitecti.

Nu cad sub incidenta acestor prevederi veniturile obtinute de nerezidenti ca urmare a efectuarii serviciilor de transport international si serviciile conexe acestuia.